Ons Storie

Ons Storie

In 1652 het Jan van Riebeeck in die Kaap aangekom met een doel voor oë – om diens te verskaf aan verbygaande skepe deur 'n verversingstasie op te rig in Kaap De Goeie Hoop, aan die Suidpunt van Afrika. Met 90 aanvanklike koloniste wat hom na die Kaap vergesel het, vorm hy die eerste Nederlandse nedersetting, wat toe baie vinnig genoeg groente kon produseer vir die verversingstasie. Vleis moes egter verkry word deur ruilhandel met die plaaslike Khoikhoi stamme. Graan was 'n probleem – meestal as gevolg van die weerstoestande en 'n gebrek aan landbou kennis. Dit is toe Jan 'n plan maak en besluit om Vryburgers aan te stel om self graan te produseer en te verskaf aan die verversingstasie. Hierdie inisiatief het kort voor lank die Kaap van ‘n verversingspos na ‘n kolonie verander en die grondslag gelê vir die ontwikkeling van ‘n nasie – dit was alles Jan se Skuld! Net soos Jan van Riebeeck inisiatief geneem het met die instelling van die Vryburgers, so het eienaars Johan en Corrie besluit om hul passie uit te leef en hulle eie “Verversingstasie” op die been te bring. Met meer as 20 jaar se ondervinding in die vermaaklikheidsbedryf asook in kommersiële besigheidsbestuur, het die eienaars ‘n konsep geskaaf en gevorm waar elke kliënt ‘n “Vryburger” kan wees wat bydra tot die sukses en voortbestaan van ons eie verversingstasie – Jan Se Skuld! Jan Se Skuld is 'n gesinsvriendelike Kroeg en Restaurant wat daarna strewe om:


• Leiding te neem deur oorpronklike idees te implementeer,

• Verskeidenheid topklas vermaak aan te bied,

• ‘n Aangename atmosfeer en sosiale interaksie te skep,

• Heerlike kos te bedien,

• Puik diens te lewer,

• Bekostigbare pryse te bied’

• Vriendelikheid te promoveer en geweld ten strengste te vermy

Enige Vra? Kontak Ons »